พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. : มะกิ้ง (Hodgsonia spp.)
การศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก มะกิ้ง (Hodgsonia spp.)
Hodgsonia.jpg

การใช้ประโยชน์


นิเวศวิทยาและการแพร่กระจายพันธุ์

Ma-king_growth01.jpg

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
มะกิ้ง จัดเป็นพืชเถาใบเลี้ยงคู่ อายุหลายปี วงศ์แตง (Cucurbitaceae) สกุล (genus) Hodgsonia ประกอบด้วย 2 ชนิดคือ1) Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson
2) Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn.

ลำต้น
external image 14002864575_a0276b909f_o.jpg


external image 14002864495_fb7f6a3e4d_o.jpg

ใบ


ดอกเมีย


ดอกเพศผู้
Ma-king_male02.jpg

ลักษณะผลMa-king_fruit01.jpg


Ma-king_fruit02.jpg


Ma-king_fruit03.jpg
ลักษณะเมล็ดMa-king_seed02-1.jpgMa-king_seed01.jpg


Ma-king_seed03.jpgMa-king_seed04.jpg


Ma-king_seed05.jpgMa-king_seed06.jpg


Ma-king_seed07.jpgMa-king_seed08.jpg
ข้อมูลมะกิ้งเพิ่มเติม click.gif

วิดีโอการศึกษาการบานของดอกมะกิ้งเพศเมีย

หรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ click.gif


ชมวีดีโอการบานของดอกมะกิ้ง
(29 มีนาคม 2557 เวลา 21:15 น.)